وکیل ابراهیمی اسکی|وکیل ابطال سند,جرم صدور گواهی خلاف واقع,ج

تخصص های وکالت این وکیل:ابطال سند,جرم صدور گواهی خلاف واقع,جعل,جعل رایانه ایی و جعل هویت در فضای مجازی,چک,چک برگشتی,حبس,حبس ابد,حبس ابد,حذف نام همسر سابق از شناسنامه,حذف نام همسر سابق از شناسنامه,حضانت فرزند,حق ارتفاق,حق انتفاع,حمل مواد مخدر,حوادث ناشی ازکار,خراب کردن و اتلاف اموال کشور با هدف مقابله با نظام,خرید و فروش نف...


وکیل وکیل ابراهیمی اسکی
وکیل
عضویت:1399/03/04

خانم آزاده ابراهیمی اسکی

تخصص های وکالت:

ابطال سند,جرم صدور گواهی خلاف واقع,جعل,جعل رایانه ایی و جعل هویت در فضای مجازی,چک,چک برگشتی,حبس,حبس ابد,حبس ابد,حذف نام همسر سابق از شناسنامه,حذف نام همسر سابق از شناسنامه,حضانت فرزند,حق ارتفاق,حق انتفاع,حمل مواد مخدر,حوادث ناشی ازکار,خراب کردن و اتلاف اموال کشور با هدف مقابله با نظام,خرید و فروش نف...


محل وکالت:

مازندران - آمل


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره حقوقی:

دارد


شماره پروانه:

25913


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09112270901

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه وکیل: آزاده ابراهیمی اسکی


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • خانواده
 • امور بانکی
 • دعاوی
 • ملکی
 • وصول مطالبات
 • ثبتی
 • ارث
 • قرارداد
 • مواد مخدر
 • کیفری
 • ثبت احوال
 • داوری
 • شهرداری
 • تجاری
 • دیه
 • اراضی
 • تصادف
 • دعاوی پیمانکاری
 • قراردادها
 • حقوق تجاری
 • حقوق پیمان
ریز تخصص های وکالت:
 • وکیل ابطال سند
 • وکیل جرم صدور گواهی خلاف واقع
 • وکیل جعل
 • وکیل جعل رایانه ایی و جعل هویت در فضای مجازی
 • وکیل چک
 • وکیل چک برگشتی
 • وکیل حبس
 • وکیل حبس ابد
 • وکیل حبس ابد
 • وکیل حذف نام همسر سابق از شناسنامه
 • وکیل حذف نام همسر سابق از شناسنامه
 • وکیل حضانت فرزند
 • وکیل حق ارتفاق
 • وکیل حق انتفاع
 • وکیل حمل مواد مخدر
 • وکیل حوادث ناشی ازکار
 • وکیل خراب کردن و اتلاف اموال کشور با هدف مقابله با نظام
 • وکیل خرید و فروش نفت و گاز
 • وکیل خسارات قراردادی
 • وکیل خسارت تاخیر تادیه
 • وکیل خسارت های مازاد بردیه
 • وکیل خلع ید و تخلیه
 • وکیل خیانت در امانت
 • وکیل داوری بین الملل
 • وکیل داوری در اختلافات تجاری
 • وکیل داوری در حوزه نفت و گاز
 • وکیل داوری در دعاوی تجاری مرتبط با موضوعات شرکتهای تجاری
 • وکیل داوری در قراردادهای بین المللی
 • وکیل داوری در قراردادهای داخلی
 • وکیل داوری قراردادها
 • وکیل در پرونده ها و اختلافات
 • وکیل درخواست صدور سند مالکیت
 • وکیل دعاوی مربوط به موافقت نامه،شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • وکیل دعاوی مربوط به میادین مشترک
 • وکیل دعاوی مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات
 • وکیل دعاوی مطالبه وجه تسهیلات معوقه
 • وکیل دعاوی ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تاخیر دیرکرد و سود بهره بانکی
 • وکیل دعاوی ورشکستگی
 • وکیل دعوای جبران خسارت و اعتراض به ثبت(تقاضای ابطال و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت)
 • وکیل دیوان عالی کشور
 • وکیل دیوان عدالت اداری
 • وکیل دیه اعضای بدن
 • وکیل دیه تصادف
 • وکیل دیه تصادف
 • وکیل دیه جراحت
 • وکیل دیه قتل
 • وکیل دیه منافع اعضا
 • وکیل ربا خواری
 • وکیل ضرب و جرح
 • وکیل ضمانت تجاری
 • وکیل طلاق
 • وکیل طلاق توافقی
 • وکیل طلاق زن ازمرد
 • وکیل طلاق مرد از زن
 • وکیل عدم رعایت مقررات بهداشتی
 • وکیل عسروحرج
 • وکیل فاکتور فروش
 • وکیل فرار مرتکب از صحنه حادثه
 • وکیل فروش ملک مشاعی
 • وکیل فروش و انتقال مال غیر
 • وکیل فسخ قرارداد
 • وکیل فوت در جرائم رانندگی
 • وکیل قاچاق اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل
 • وکیل قاچاق اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل
 • وکیل قاچاق کالا و عدم پرداخت حقوق گمرکی
 • وکیل قاچاق مواد مخدر
 • وکیل قبول داوری در اختلافات ناشی از امور گمرکی
 • وکیل قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قرارداد تجاری بین المللی
 • وکیل قبول داوری در پرونده های گمرکی
 • وکیل قتل
 • وکیل قتل شبه عمد
 • وکیل قرارداد پیش فروش ساختمان
 • وکیل قرارداد خرید و فروش
 • وکیل قرارداد سرمایه گذاری
 • وکیل قرارداد شراکت کاری
 • وکیل قرارداد مشارکت مدنی
 • وکیل قصاص
 • وکیل قصاص
 • وکیل قصور پزشک
 • وکیل قطع عضو
 • وکیل قطع عضو
 • وکیل کلاه برداری رایانه ایی و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی
 • وکیل کلاهبرداری
 • وکیل کمیسیون ماده 100شهرداری
 • وکیل گواهی انحصار وراثت
 • وکیل مالیات بر ارث
 • وکیل مشاوره و اجرای داوری در زمینه اختلافات شرکاء واختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد
 • وکیل مطالبه بهای ملک تصرف و تملک شده و ابطال تملک
 • وکیل مطالبه ثمن
 • وکیل مطالبه خسارت از شهرداری
 • وکیل مطالبه دیات جراحات و فوت سرنشینان از بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی
 • وکیل مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
 • وکیل مطالبه مهریه
 • وکیل مطالبه نفقه گذشته
 • وکیل مطالبه وجوه کلیه اسناد تجاری
 • وکیل مطالبه وجوه کلیه اسناد تجاری،چک،سفته
 • وکیل مواد مخدر و روانگردان ها
 • وکیل مهریه
 • وکیل میانجی گری در اختلافات حاصله بین شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت
 • وکیل میانجی گری دعاوی قراردادها
 • وکیل نفقه
 • وکیل نقص عضو در جرائم رانندگی
 • وکیل ورود غیر مجاز به ملک غیر
 • وکیل وصول چک حقوقی
 • وکیل وصول چک کیفری
 • وکیل وصول مطالبات
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای وکیل: